Mestskadoprava.sk - Stránky o Mestskej a Regionálnej dopava v SR a ČR

Všeobecné informácie
 
Bratislava
Košice
Liberec
Most - Litvínov
Olomouc
Považská Bystrica
Praha
Všeobecné informácie
 
Vysoké Tatry
Trenčianske Teplice
Všeobecné informácie
 
Banská Bystrica
Bánovce nad Bebravou
Bardejov
Bratislava
Brezno
Čadca
Detva
Dobšiná
Dolný Kubín
Dunajská Streda
Galanta
Gelnica
Handlová
Hlohovec
Humenné
Ilava
Kežmarok
Komárno
Košice
Kráľovský Chlmec
Krompachy
Krupina
Levice
Levoča
Lipany
Liptovský Mikuláš
Lučenec
Malacky
Martin
Medzilaborce
Michalovce
Moldava nad Bodvou
Myjava
Námestovo
Nitra
Nové Mesto nad Váhom
Nové Zámky
Partizánske
Pezinok
Piešťany
Poprad
Považská Bystrica
Prešov
Prievidza
Púchov
Revúca
Rimavská Sobota
Rožňava
Ružomberok
Senec
Senica
Skalica
Snina
Sobrance
Spišská Nová Ves
Stará Ľubovňa
Stropkov
Svidník
Šahy
Šaľa
Štúrovo
Topoľčany
Tornaľa
Trebišov
Trenčín
Trnava
Trstená
Veľký Krtíš
Vranov nad Topľou
Vráble
Zlaté Moravce
Zvolen
Žarnovica
Žiar nad Hronom
Žilina



Powered by Gentoo Linux








Knihy

100 rokov električiek v Bratislave 100 rokov električiek v Bratislave

ISBN: ISBN 80-88739-12-8
Vydavateľ: Alfa konti, s.r.o.
Rok vydania: 1995
Autor: JURIKA, Ľ. - ŠESTINA, V. a kol.
Farebnosť: Čiastočne farebná
Zaradenie: Knihy
Počet strán: 231
Hodnotenie: 5 hviezdičiek

Stručný popis: Kniha o histórii električkovej dopravy v Bratislave
Výťah: Kniha veľmi podrobne popisuje históriu a vývoj električkových tratí, linkového vedenia, vozidlového parku ako aj výbavy meniarní. Údaje v knihe sú spracované chronologicky podľa jednotlivých rokov, pričom text je priamo doplnený množstvom fotografií.
100 rokov mestskej hromadnej dopravy v Bratislave 100 rokov mestskej hromadnej dopravy v Bratislave

Vydavateľ: Perfekt, a.s.
Rok vydania: 1995
Autor: KRÁĽ, M. - HABARDA, D.
Farebnosť: Farebná
Zaradenie: Knihy
Počet strán: 118
Hodnotenie: 2 hviezdičiek

Stručný popis: Kniha o histórii MHD v Bratislave do roku 1995
Výťah: Kniha stručne predstavuje 100-ročnú históriu pôsobenia mestskej hromadnej dopravy v Bratislave. Je rozdelená na kapitoly podľa jednotlivých časových období a podľa druhu dopravných prostriedkov. Samostatné kapitoly sú venované tiež elektrickej lokálnej železnici "Bratislava - Viedeň" a dunajskému prievozu. Kniha obsahuje informácie o vzniku a postupnom vývoji dopravného podniku v Bratislave, siete liniek MHD, vozidlového parku, koľajových tratí, trakčného napájacieho systému, vozovní a pod. V knihe sa nachádza tiež množstvo zaujímavých fotografií. Text publikácie bol však pripravovaný v časovej tiesni, čo sa prejavilo početnými chybami a nepresnosťami. Žiaľ, autor do knihy zakomponoval aj vlastné úvahy z období, o ktorých nemal dostatočné množstvo overených informácií, čím publikáciu značne znehodnotil.
100 rokov mestskej hromadnej dopravy v Košiciach 100 rokov mestskej hromadnej dopravy v Košiciach

ISBN: 80-234-0066-5
Vydavateľ: Východoslovenské vydavateľstvo v Košiciach
Rok vydania: 1991
Autor: Kolektív autorov
Farebnosť: Čiastočne farebná
Zaradenie: Knihy
Počet strán: 162
Hodnotenie: 3 hviezdičiek

Stručný popis: Publikácia vydaná pri príležitosti 100. výročia mestskej hromadnej dopravy v Košiciach
Výťah: Kniha obsahuje stručný prierez históriou košickej MHD. Publikácia, ktorá sa zaoberá podnikom, ale vozidlami vôbec. Podľa obsahu by sa kniha dala priradiť k publikáciám z hlbokého socializmu, kedy bolo dôležitejšie spomenúť rekreačné zariadenia pracujúcich robotníkov ako to, aké vozidlá podnik prevádzkuje.
40 let tramvají Tatra T3 40 let tramvají Tatra T3

ISBN: 80-903012-0-7
Vydavateľ: Nakladatelství K-Report
Rok vydania: 2001
Autor: Robert Mara
Farebnosť: Čiastočne farebná
Zaradenie: Knihy
Počet strán: 133
Hodnotenie: 5 hviezdičiek

Stručný popis: Kniha popisuje typ električky Tatra T3
Výťah: Vynikajúca kniha popisuje vývoj a vznik električky Tatra T3, stavbu a fungovanie vozu a jeho komponentov, rozdiely medzi sériami, úpravy vozidiel, venuje sa tiež zachovaným historickým vozidlám a záchrane druhého vyrobeného kusu T3. Kniha je doplnená veľkým množstvom zaujímavých fotografií a tabuľkami. Jednoznačne odporúčame si knihu preštudovať.
40 rokov mestskej hromadnej dopravy v Prešove 40 rokov mestskej hromadnej dopravy v Prešove

Vydavateľ: Duklianske tlačiarne, Prešov
Rok vydania: 1989
Autor: J.Mižanin, S.Mazúr, J.Karlovský
Farebnosť: Čiastočne farebná
Zaradenie: Knihy
Počet strán: 149
Hodnotenie: 5 hviezdičiek

Stručný popis: Kniha o histórii MHD v Prešove
Výťah: V knihe je popísaná história prešovskej MHD (autobusy, trolejbusy, taxislužba) v období 1949-1989. Štatistické údaje a fotografie sú uvedené na konci knihy.
50 Let trolejbusové dopravy v Opavě 50 Let trolejbusové dopravy v Opavě

Vydavateľ: Společnost městské dopravy Opava
Rok vydania: 2002
Autor: Kolektiv autorů
Farebnosť: Čiastočne farebná
Zaradenie: Knihy
Počet strán: 66
Hodnotenie: 5 hviezdičiek

Stručný popis: Krátke zhrnutie 50-ročnej histórie trolejbusov v Opave.
Výťah: Napriek svojej útlosti, ako kniha na čitateľa pôsobí, obsahuje knižka všetko, čo by mala správna publikácia vydaná k výročiu obsahovať. Je tu popísaná história trolejbusovej dopravy, ktorá je doplnená veľkým množstvom čiernobielych fotografií. Kniha sa venuje nielen samotným trolejbusom, ale aj tratiam a zázemiu, v stručnosti sú tu popísané typy trolejbusov, v knihe je aj zoznam vozidiel, ktoré v Opave jazdili. V krátkosti pojednáva aj o nerealizovaných projektoch a o perspektívach do budúcnosti. Ďalej v knihe nájdeme mapky rozvoja siete, plán vozovne, nákresy vozidiel a na záver farebnú prílohu s fotografiami. Napriek viditeľne nízkemu rozpočtu vznikla zaujímavá a pútavá publikácia.
Atlas tramvají Atlas tramvají

Vydavateľ: Nadas, Praha
Rok vydania: 1980
Autor: LOSOS, L. a kol.
Farebnosť: Čiernobiela
Zaradenie: Knihy
Počet strán: 397
Hodnotenie: 4 hviezdičiek

Stručný popis: Staršia publikácia o električkách v Československu
Výťah: Kniha čitateľa stručne oboznamuje s históriou električkovej dopravy v Československu vrátane vozidlového parku. Informácie sú v knihe rozčlenené podľa jednotlivých miest, v ktorých je (resp. v minulosti bola) v rámci MHD prevádzkovaná električková doprava. Text je doplnený nákresmi jednotlivých typov vozidiel a tabuľkou s ich počtom a základnými parametrami. Veľmi podrobne je rozpracovaná kapitola o električkách v Prahe, informácie k ostatným električkovým prevádzkam sú menej podrobné. Slabou stránkou tejto knihy je množstvo nepravdivých, sporných a neoverených informácií prezentovaných ako skutočné fakty. Kniha však obsahuje pomerne rozsiahlu a zaujímavú fotografickú dokumentáciu vozidiel z jednotlivých miest.
Autobusy a trolejbusy pražské městské hromadné dopravy Autobusy a trolejbusy pražské městské hromadné dopravy

ISBN: ISBN 80-238-8574-X
Vydavateľ: Dopravné podniky hl. m. Prahy, a.s.
Rok vydania: 2002
Autor: LINERT, S.
Farebnosť: Farebná
Zaradenie: Knihy
Počet strán: 264
Hodnotenie: 4 hviezdičiek

Stručný popis: Katalóg jednotlivých typov autobusov a trolejbusov používaných v pražskom dopravnom podniku.
Výťah: Kniha je rozdelená na tri časti venované vozidlám autobusovej dopravy, trolejbusovej dopravy a štatistickým údajom v tabuľkách. Jednotlivé kapitoly sú ďalej členené podľa období a koncepcie vozidiel. Kniha tiež obsahuje informácie o autobusových a trolejbusových garážach. Popis jednotlivých typov vozidiel zahŕňa základné technické parametre, počty zakúpených vozidiel v jednotlivých rokoch vrátane evidenčných čísel, vzájomné odlišnosti jednotlivých sérií a fotografickú či obrazovú dokumentáciu vozidiel.
Encyklopedie autobusů a trolejbusů 1 Encyklopedie autobusů a trolejbusů 1

ISBN: 80-86116-30-1
Vydavateľ: Corona
Rok vydania: 2005
Autor: Martin Harák
Farebnosť: Čiernobiela
Zaradenie: Knihy
Počet strán: 237
Hodnotenie: 4 hviezdičiek

Stručný popis: Prvý diel encyklopédie o verejnej autobusovej doprave v Československu.
Výťah: Encyklopédia si kladie za cieľ predstaviť históriu verejnej autobusovej dopravy na území Čiech a Slovenska, predstaviť typy autobusov, výrobcov a dopravcov. Kniha žiaľ zo strany histórie verejnej dopravy opomína mnohé zaujémavosti a len námatkovo sa niektorým častiam venuje hlbšie. Kniha dopláca na fakt, že ju autor napísal sám a bez spolupráce s kapacitami v tomto obore, akými je napr. Ing. Petr Hoffman, či ďalší. Prvý diel sa okrem všeobecnej časti venuje aj výrobnému programu autobusov Laurin & Klement, RAF a čiastočne autobusom a trolejbusom značky Škoda, v popise ktorých bude pokračovať v ďalšom dieli. Táto časť je výborná, prehľadne spracovaná a čiastočne kompenzuje prvú, za ktorú by si autor zaslúžil hodnotenie "Dobrý". Výsledné hodnotenie je preto "chválitebné".
Košické koľaje (1891 - 2004) Košické koľaje (1891 - 2004)

ISBN: 80-239-3979-3
Vydavateľ: autor - vlastným nákladom
Rok vydania: 2004
Autor: TATRANSKÝ, A.
Farebnosť: Čiastočne farebná
Zaradenie: Knihy
Počet strán: 82 +
Hodnotenie: 5 hviezdičiek

Stručný popis: Kniha o histórii mestskej koľajovej dopravy v Košiciach od jej vzniku až po súčasnosť
Výťah: Konečne kniha, ktorá "vniesla svetlo" do problematiky električkovej dopravy v Košiciach. Autor prináša množstvo detailných poznatkov, hlavne zo staršieho obdobia. Problematike sa venuje komplexne, vrátane vozidlového parku. Autor sa v publikácii šikovne vyhol zložitej problematike prečíslovania košických vozidiel T3, ktoré dodnes nie je úplne objasnené. Zabránil tak možnému zavádzaniu čitateľa.
Mestská hromadná doprava Mestská hromadná doprava

ISBN: 063-567-88
Vydavateľ: Alfa SNTL
Rok vydania: 1988
Autor: HABARDA, D.
Farebnosť: Čiernobiela
Zaradenie: Knihy
Počet strán: 438
Hodnotenie: 5 hviezdičiek

Stručný popis: Učebnica určená najmä študentom Vysokej školy dopravy a spojov
Výťah: Kniha o teórii mestskej hromadnej dopravy vhodná pre každého, kto sa uvedenou problematikou zaoberá. Na príkladoch sú v nej jasne vysvetlené základné princípy fungovania MHD, používaných konštrukčných riešení, vozidiel a pod. vrátane súvisiacich matematických výpočtov a technických noriem.
Mestská hromadná doprava v Prešove (1949 - 1999) Mestská hromadná doprava v Prešove (1949 - 1999)

Vydavateľ: Multimedium
Rok vydania: 1999
Autor: BENKOVÁ, Z. - JANUS, P. - KOPČÁK, J. - ŠVORC, P.
Farebnosť: Čiastočne farebná
Zaradenie: Knihy
Počet strán: 79
Hodnotenie: 4 hviezdičiek

Stručný popis: Kniha o histórii MHD v Prešove
Výťah: Kniha popisuje 50-ročné pôsobenie mestskej hromadnej dopravy v Prešove. V jednotlivých kapitolách je stručne popísaná história mesta, vznik dopravného podniku, vývoj autobusovej a trolejbusovej dopravy, požičovne motorových vozidiel a taxislužby. Samostatné kapitoly sú v nej venované tiež organizačnej štruktúre podniku, cestovným lístkom, údržbe vozidiel a dispečingu. Publikácia tiež obsahuje zoznam pracovníkov DP v roku 1999. Na konci knihy je zaradená pekná obrazová príloha. Podrobnejšie informácie o vozidlách však v knihe chýbajú.
Pražské metro Pražské metro

ISBN: ODN 31-066-87
Vydavateľ: Nadas
Rok vydania: 1987
Autor: Josef Křivánek, Jaromír Vítek
Farebnosť: Čiernobiela
Zaradenie: Knihy
Počet strán: 152
Hodnotenie: 6 hviezdičiek

Stručný popis: Kniha opisujúca vznik, fungovanie, históriu Pražského metra.
Výťah: Kniha podrobne opisuje udalosti vzniku metra v Prahe, pôvodné plány, trasovanie, opis polôh, funkcií a histórie jednotlivých staníc metra. Publikácia zároveň obsahuje informácie a upozornenia pre cestujúcich, náväznosť spojov ostatných trakcií MHD.
Tramvaj s číslem 6102 Tramvaj s číslem 6102

ISBN: 80-903012-3-1
Vydavateľ: K-Report
Rok vydania: 2003
Autor: MARA, R.
Farebnosť: Čiastočne farebná
Zaradenie: Knihy
Počet strán: 117
Hodnotenie: 5 hviezdičiek

Stručný popis: Kniha o osude najstaršej do súčasnosti zachovanej električky typu T3
Výťah: Kniha popisuje vývoj električiek typu T3, výrobu a prevádzku pražského vozidla ev. č. 6102 (prvý sériovo vyrobený vozeň tohto typu) a následne aj jeho renováciu do pôvodnej podoby.
Tramvaje 6MT Tramvaje 6MT

Vydavateľ: Vydavatelství WOLF
Rok vydania: 2003
Autor: GRISA, M. - GRISA, I. - HORNÍK, J. - JÄKL, G. - KREBS, T.
Farebnosť: Čiastočne farebná
Zaradenie: Knihy
Počet strán: 64 +
Hodnotenie: 5 hviezdičiek

Stručný popis: Kniha o dvojnápravových električkách typu 6MT
Výťah: V úvodnej časti knihy je stručne popísaná história vzniku typu 6MT, nasleduje technický popis a údaje o prevádzke električiek tohto typu v jednotlivých mestách a osudy jednotlivých vozidiel. Obrazová príloha obsahuje zaujímavé fotografie z prevádzky vozidiel 6MT a fotografickú dokumentáciu rekonštrukcie zachovaného libereckého vozňa ev. č. 117.
Tramvají po Českých Budějovicích (1909 - 1950) Tramvají po Českých Budějovicích (1909 - 1950)

Vydavateľ: Vydavatelství Wolf
Rok vydania: 1999
Autor: BAJER, J.
Farebnosť: Čiernobiela
Zaradenie: Knihy
Počet strán: 111
Hodnotenie: 5 hviezdičiek

Stručný popis: Kniha o histórii električkovej dopravy v Českých Budejoviciach
Výťah: Kniha popisuje premávku električiek v Českých Budejoviciach od začiatku premávky v roku 1909 až po ich zrušenie v roku 1950. Autor sa v publikácii detailne venuje histórii linkového vedenia aj vozidlovému parku. Text dopĺňajú nádherné čiernobiele fotografie. Túto knihu čitateľom jednoznačne odporúčame.

(c) 2000-2018, WWW.MESTSKADOPRAVA.NET- Fotografie, informácie a údaje z týchto stránok môžu byť použité len so súhlasom jednotlivých autorov a prispievateľov | Autori stránok: Ľubomír Mészáros, Michal Jajcaj, Karel Pospíšil, Vojta Beneš, Miroslav Bušo, Ing. Marko Engler,Vladislav Pastucha (Ikarus), Tomáš Samko (K2S), Romčo Stovička, Tootti, Josef Hubka, Mišo Kysela, Peter Lengyel | Fotografiami, údajmi a schémami prispeli: ANTI, Marcel Baltiar, Balu, Peter Bánovec, Mikolaj Bartlomiejczyk, Martin Benčík, Martin Beneš, Matúš Grach (Crossway), Emareq, Vladimír Engel, Martin Fedorov, Jozef Feiler, Milan Gajdoš, Alexandra Halászová (Quinny), Ing. Jan Horník, Peter Hronček, MUDr. Mikuláš Hrubiško, Martin Janda, Jozi17, Martin Kollár, Ing. Mário Kováč (Majo), Jan Krupička, Peter Lipták, Milan Matusik, Marcell, Martin Mendl, Peter Mešša, Peter Mitura, Nodes, Ortas, Peter Palfy, Patrik, Ing. Pavel Polák, Karel Poštulka, Michal Režný, Rišo, Jan Ryšánek, František Sakalik, Rustyfox, Aron2004, Sarko, Solaris, Stefco, Vladimír Šimko, Martin Šturdík, Ing. Miloš Šturdík, Michal S., Adam Tatranský, Tanner, Tbus, Valec, Verusha, Ing. Vratislav Vingálik, Robert Vreštiak, Dragan Zednikovič a ďalší | Hosting: Pantheon technologies, server Blacksun | Skripty: Martin \"Zrebec\" Benčík